PREMIUM - foto

Balíček Premium

 • koordinace 8 – 10 hodin
 • úvodní konzultace zdarma
 • 2 – 3 konzultace
 • dále telefonická a e-mailová komunikace
 • harmonogram celého dne
 • pomoc s přípravou zasedacího pořádku
 • pomoc s uspořádáním místa hostiny
 • pomoc se zajištěním oddávajícího
 • vítání hostů, myrtování
 • příprava svatebního průvodu
 • asistence při gratulacích a tvorbě špalíru
 • asistence při skupinovém, případně novomanželském focení
 • komunikace v rámci dne s dodavateli
 • přesun hostů na hostinu
 • pomoc s usazením hostů
 • kontrola chodu restaurace a její přípravy
 • zajištění tradic během hostiny
 • tvorba zábavného programu po dobu koordinace
 • moderování programu včetně her
 • tipy na dodavatele
 • komunikace s dodavateli týden před svatbou